PRESS RELEASE – TISKOVÁ ZPRÁVA

Here you can find the press release in English and in Czech.

Zde najdete tiskovou zprávu v češtině a v angličtině.