Diskuze by měla Strategii předcházet

. Téma: .

Při psaní kritické analýzy nové vládní Strategie působení ČR v EU jsme předpokládali, že se jedná o finální podobu strategie, podle níž má být v horizontu několika následujících let prakticky realizována česká politika v Unii. Ostatně i sám dokument uvádí, že jeho cílem „je definovat podobu a nástroje k naplňování aktivní evropské politiky České republiky.“ O to více nás překvapilo tvrzení autora reakce na naší analýzu, která vyšla na portálu Úřadu vlády. Za jeden z hlavních cílů dokumentu totiž považuje „vyvolání společenské debaty na téma role našeho státu“ v Unii. Neměla by ale vážně míněná a prakticky použitelná strategie být až výsledkem takové debaty? Číst dále

Nečasova evropská Strategie: počkejme a uvidíme

. Téma: .

Vláda ve středu 15. května 2013 schválila Strategii působení ČR v EU – aktivní politika pro konkurenceschopnou Evropu, jejímž cílem je nastínit podobu formování aktivní evropské politiky České republiky. Po třech letech tak kabinet pod vedením Petra Nečase sice naplnil závazek ze svého programového prohlášení, ovšem těžko si lze představit, že by pětadvacetistránková strategie zamířila po volbách jinam, než do šuplíku, jelikož nebyla konzultována s opozicí a strategii rozhodně nepřipomíná.

Ke stažení v PDF: ZDE

Číst dále

Mezinárodní spolupráce a interoperabilita: Smart Defence a Connected Forces jako řešení?

. Téma: , .

Málokterá dnešní armáda má dostatečné prostředky k tomu, aby byla schopna pokrýt široké spektrum možných hrozeb, a proto v případě rozsáhlé operace za účasti spojenců je pro její úspěch životně důležitá interoperabilita vojenského vybavení jednotlivých států. NATO definuje interoperabilitu jako „schopnost Spojenců jednat společně koherentně, efektivně a účinně k dosažení společných taktických, operačních a strategických výsledků.“ Bílá kniha o obraně definuje interoperabilitu podobně, jako „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout součinnosti.“ K jejímu dosažení není třeba používat vybavení od stejných výrobců, ale používat takovou techniku, která je schopna vzájemně interagovat, komunikovat a vyměňovat data s ostatním vybavením používaným v rámci operace, vyškolit personál v oblasti společné terminologie a definovat společnou doktrínu i postupy. Číst dále

Minister for European Union Affairs

On 25th April, Bohuslav Sobotka, leader of the Czech Social Democratic Party, introduced changes in his shadow cabinet after the party’s recent political conference. The task of Sobotka’s shadow cabinet is to prepare the party’s election program and a government plan in case Social Democrats should win the elections. Interestingly, a spokesperson for EU affairs no longer appears on the list, but instead there is a spokesperson for sport. Číst dále