Innovation – Great expectations or bleak house?

Readers of the nineteenth century English author Charles Dickens would recognise the titles above.  Given the changing world in which he wrote the books, driven by the innovations accompanying industrialisation, the titles are apt in our current stage seen as a global process, empowered by a range of new technologies but driven often by multinational interests which are not necessarily connected to national or regional loyalties. Číst dále

MEZI BYZNYSEM A STÁTEM: Rychlá a levná cesta k řešení sporů? Mediace.

Mediace jako druh alternativního řešení sporů se, jak už to až podezřele často bývá, ze zemí Evropské unie jako poslední usídlila i v České republice. Nemůže zato až tolik aktivita rozličných nevládních organizací a asociací mediátorů, kteří mediaci již léta v malém měřítku vykonávali i bez existence zákona. Tyto skupiny ovlivněné zejména jejím úspěšným využíváním v anglosaských zemích se u nás snažili mediaci propagovat od devadesátých let a prosazovat i přijetí rozumného zákona. Přesto bylo nutno počkat na transpozici směrnice Evropské unii, která upravuje mediaci v přeshraničních sporech  v obchodních a občanských věcech. Ta donutila i pomalejší a neochotnější české úřady zavést tento ekonomicky i lidsky méně náročný způsob řešení sporů formou zákona  nejen pro spory přeshraniční, ale i ty domácí, probíhající jen uvnitř České republiky. Číst dále