Vzděláváním proti konfliktům, industrializací proti nezaměstnanosti a co se zeleným Německem?

Máme tady další týden a s ním i náš pravidelný příspěvek z témat, jež aktuálně hýbou děním v Evropě i ve světě. Přestože okurková sezóna v EU je v plném proudu, podařilo se nám vybrat celkem pět zajímavých studií, které nyní přinášíme. Tento týden se ve studiích budeme zabývat především problémy mladých lidí v souvislosti se zaměstnaností a řešením dlouhodobých konfliktů a jejich dopadů. Číst dále

Proč stagnuje Rusko a je ještě Evropa bezpečná?

. Téma: .

Každotýdenní výběr toho nejlepšího, co vydaly hlavní evropské think-tanky nejen na téma evropské integrace, je opět tu. Nabídka je velmi pestrá, a to od v posledních letech pochopitelně velmi akcentované ekonomiky přes institucionální rámec až po otázky bezpečnosti. V Česku se poněkud kontroverznímu tématu věnuje článek o rovnoprávnosti mužů a žen v právním systému EU. Historická perspektiva přináší mnoho věcných podnětů pro debatu o této záležitosti. Zdánlivě abstraktní otázka subsidiarity v Lisabonské smlouvě je tématem studie, která poukazuje na zvýšené pravomoci národních i regionálních parlamentů. A abychom se nesoustředili jen na Brusel, v závěru přinášíme podnětnou analýzu vztahu Obama – Putin, který, jak se zdá, bohužel opět sklouzává k tradičnímu antagonismu. Číst dále

Jaký lék na krizi eurozóny nabízejí nejlepší think-tanky? A vezmeme Ukrajinu do Unie?

. Téma: .

I přes poklidnou atmosféru letních prázdnin a dovolených, kdy se mnohé problémy (nejen) evropské integrace nezdají být tak palčivé a pláž u vody je mnohem lákavější, think-tanky napříč kontinentem nezahálejí a věnují se aktuálním otázkám. Proto i tento týden přinášíme výběr toho nejlepšího z více než čtyřiceti institucí. Dva texty se věnují řešení vleklé krize eurozóny, jeden z pohledu nových funkcí Evropské komise, druhý řeší otázku ekonomické koordinace i nad rámec úzké monetární spolupráce. Abychom nezůstali pouze u ekonomických témat, rozhodně lze vřele doporučit studii věnující se budoucnosti vztahu EU – Ukrajina, kde napínavá politická hra vyvrcholí letos v listopadu. Možná zdánlivě méně atraktivní, dlouhodobě však velmi významná je i spolupráce v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřních záležitostí, která je zároveň tématem naší další studie o Stockholmském programu. Nakonec jsme se ještě věnovali záležitostem vnější bezpečnosti a Evropské obranné spolupráci, která by právě i ve světle ekonomické krize a škrtání výdajů na obranu mohla být nástrojem, jak postavit EU vojensky na vlastní nohy a nezůstávat ve stínu závislosti na USA. Číst dále

Inovace – nadějné vyhlídky nebo ponurý dům?

Čtenářům děl anglického spisovatele Charlese Dickense je titulek tohoto článku zajisté povědomý. Zvážíme-li, že jmenované knihy psal v rušné době plné inovací, které šly ruku v ruce s industrializací, sedí jejich názvy vlastně i na dobu naši, kdy pozorujeme globální procesy poháněné řadou nových technologií. Jenže tyto procesy často probíhají na popud mezinárodních zájmu, jenž nemusí nutně zohledňovat jednotlivé regiony a státy. Číst dále

Innovation – Great expectations or bleak house?

Readers of the nineteenth century English author Charles Dickens would recognise the titles above.  Given the changing world in which he wrote the books, driven by the innovations accompanying industrialisation, the titles are apt in our current stage seen as a global process, empowered by a range of new technologies but driven often by multinational interests which are not necessarily connected to national or regional loyalties. Číst dále

MEZI BYZNYSEM A STÁTEM: Rychlá a levná cesta k řešení sporů? Mediace.

Mediace jako druh alternativního řešení sporů se, jak už to až podezřele často bývá, ze zemí Evropské unie jako poslední usídlila i v České republice. Nemůže zato až tolik aktivita rozličných nevládních organizací a asociací mediátorů, kteří mediaci již léta v malém měřítku vykonávali i bez existence zákona. Tyto skupiny ovlivněné zejména jejím úspěšným využíváním v anglosaských zemích se u nás snažili mediaci propagovat od devadesátých let a prosazovat i přijetí rozumného zákona. Přesto bylo nutno počkat na transpozici směrnice Evropské unii, která upravuje mediaci v přeshraničních sporech  v obchodních a občanských věcech. Ta donutila i pomalejší a neochotnější české úřady zavést tento ekonomicky i lidsky méně náročný způsob řešení sporů formou zákona  nejen pro spory přeshraniční, ale i ty domácí, probíhající jen uvnitř České republiky. Číst dále