Autor - European Values

EVROPSKÝ KLUB: Evropa: rozum, víra a násilí

. Téma: .

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání probíhající od března roku 2005, jejichž hlavním cílem je otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

v rámci Fora 2000, host: André Glucksmann, moderátor: Adam Černý – HN

WORKSHOP: Od identity k evropské integraci

Letní školu „Od identity k evropské integraci” pořádala Asociace pro evropské hodnoty (AEH) za podpory Odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Letní škola (LŠ) je jednou ze tří součástí grantu, který byl EH udělen v dubnu 2006 v rámci grantového řízení, jež vypsal výše zmíněný vládní odbor (více na https://www.euroskop.cz/, Odbor pro informování o evropských záležitostech – Granty Úřadu vlády ČR – Vítězné projekty grantového řízení 2006). Číst dále

EVROPSKÝ KLUB: EU podle České republiky

. Téma: .

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání probíhající od března roku 2005, jejichž hlavním cílem je otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Jiří Pehe, Adam Černý a Petr Ježek

KONFERENCE: Evropské hodnoty a identita pro 21. století

. Téma: , .

V květnu 2006 uspořádala Asociace pro evropské hodnoty ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) dvoudenní mezinárodní konferenci na témaEvropské hodnoty a identita pro 21. stoletíKonference, kterou vnímáme jako jeden z úvodních kroků v dlouhodobém projektu asociace k evropským hodnotám, se konala v brněnském biskupství na Petrově. Jejím hlavním cílem bylo popsat a odkrýt hodnoty, jež představují v základ evropské civilizace, posoudit, do jaké míry se podílí na tvorbě dnešní evropské identity a jakým způsobem se evropské hodnoty a identita promítají do konkrétní politiky uvnitř EU. Číst dále

EVROPSKÝ KLUB: Islám a demokracie

. Téma: .

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání, která probíhala od března roku 2005, jejichž hlavním cílem bylo otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Rudolf Kučera, Roman Joch, Jan Šnaidauf