Autor - European Values

EVROPSKÝ KLUB: EU podle České republiky

. Téma: .

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání probíhající od března roku 2005, jejichž hlavním cílem je otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Jiří Pehe, Adam Černý a Petr Ježek

KONFERENCE: Evropské hodnoty a identita pro 21. století

. Téma: , .

V květnu 2006 uspořádala Asociace pro evropské hodnoty ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) dvoudenní mezinárodní konferenci na témaEvropské hodnoty a identita pro 21. stoletíKonference, kterou vnímáme jako jeden z úvodních kroků v dlouhodobém projektu asociace k evropským hodnotám, se konala v brněnském biskupství na Petrově. Jejím hlavním cílem bylo popsat a odkrýt hodnoty, jež představují v základ evropské civilizace, posoudit, do jaké míry se podílí na tvorbě dnešní evropské identity a jakým způsobem se evropské hodnoty a identita promítají do konkrétní politiky uvnitř EU. Číst dále

EVROPSKÝ KLUB: Islám a demokracie

. Téma: .

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání, která probíhala od března roku 2005, jejichž hlavním cílem bylo otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Rudolf Kučera, Roman Joch, Jan Šnaidauf